UWAGA !

 
W soboty, niedzielę i święta należy zgłosić się do Oddziału Pomocy Doraźnej. 

W nagłych przypadkach dzwonić na Pogotowie Ratunkowe pod numerem 999

 

 

 

ZAKŁAD OPIEKI MEDYCZNEJ

"CER-MEDIC" SP. Z O.O.

UL. PRZEMYSŁOWA 19

63-700 KROTOSZYN

 

ZOM "CER-MEDIC"-                                                                                                                           cermedic@cer-medic.pl
REJESTRACJA LEKARZ RODZINNY, SPECJALISTYKA, REHABILITCJA-                         rejestracja@cer-medic.pl
REJESTRACJA MEDYCYNA PRACY-                                                                                                        mp@cer-medic.pl
REJESTRACJA RTG, USG, USG DOPPLER-                                                                                               rtg@cer-medic.pl
KSIĘGOWOŚĆ-                                                                                                                                ksiegowosc@cer-medic.pl
ADMINISTRACJA, KADRY-                                                                                                                  kadry@cer-medic.pl
PREZES ZAKŁADU-                                                                                                                            a.janiak@cer-medic.pl

 

 

TELEFONY:

REJESTRACJA POZ, SPECJALISTYKA: 62 588 02 03

62 725 45 65

663 800 550

MEDYCYNA PRACY:                                  663 430 330

RTG, USG:                                                663 430 330

KSIĘGOWOŚĆ:                                        667 577 834